Tästä syystä Rahalaakso suljetaan

Tästä syystä Rahalaakso suljetaan
Rahalaakso ei jatkossa vastaa EU:n saavutettavuusdirektiivin pankkipalveluille asettamia vaatimuksia ja koska pelillä ei ole suomalaisten lasten keskuudessa laajaa käyttäjäkuntaa, olemme päättäneet lopettaa sen tarjoamisen. Jos aiot tänä syksynä käyttää Rahalaaksoa oppilaittesi opetuksessa, se on vielä mahdollista

– peli suljetaan vasta 22.1.2024.

Kiitos, että käytit peliä 😊.

.

Opettajalle

Ota Rahalaakso-peli käyttöön opetuksessasi!

Rahalaakso-pelissä oppilaat oppivat rahasta, taloudesta ja matematiikasta hauskalla tavalla. Peli haastaa lapsia ja tukee useita matematiikan oppimistavoitteita. Samalla peli huomioi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä opettaa lapsia ajattelemaan kestävästi ja pitkäjänteisesti.

Voit käyttää Rahalaakso-peliä osana opetusta ja täydentää peliä kulloisillakin lisäosioilla, jotka syventävät pelin haasteita. PDF-muotoisesta opettajan oppaasta saat ideoita ja ehdotuksia luokkatoimintoihin. Täältä voit myös lukea, miten pelin eri elementit tukevat kutakin oppimistavoitetta.

Lataa opettajan opas

Hae käytännön ideoita Rahalaakso-pelin käyttöön opetuksessa

Mihin lapset tarvitsevat rahataitoja?

Oppimalla rahasta jo varhain lapset kerryttävät taitoja, joista he hyötyvät koko loppuelämänsä ajan.

Rahankäytön ymmärtäminen on perustaito, jota lasten tulisi harjoitella varhaisesta iästä lähtien. Se antaa itseluottamusta ja ymmärrystä maailmasta, jossa he toimivat.

Rahalaakso opettaa lapsille erityisesti, miten raha liikkuu. Sen lisäksi he oppivat, miten raha toimii suuremmassa perspektiivissä ja että raha ja matematiikka kulkevat käsi kädessä.

Rahalaakson turvallisessa pelimaailmassa he saavat käsityksen tuloista ja säästöistä. He oppivat myös, miten investoinneilla voidaan sekä varmistaa kestävyys että vahvistaa taloutta pitkällä aikavälillä.

Näin Rahalaakso-peli auttaa lapsia hahmottamaan paremmin ympäristöään ja opettaa heidät hallitsemaan ja ymmärtämään omia varojaan.

Tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Rahalaakso-pelissä lapset oppivat myös kestävästä kehityksestä ja sen taloudesta.

Rahalaakso tukee kolmea YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Pelissä lapset saavat käsityksen siitä, miten ympäristöystävällinen tavaroiden tuotanto ja kulutus tukevat kestävää yhteiskuntaa.

Kaikki Rahalaakson osat toimivat yhteen sisäänrakennetun kiertotalouden varassa. Kun tuotanto kasvaa, rahaa ansaitaan enemmän, mutta samalla saasteet lisääntyvät. Siksi on tärkeää, että lapset pohtivat ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja investoivat niihin. Näin voidaan varmistaa, että kaupungista tulee pitkällä aikavälillä vähemmän saastunut ja kestävämpi. Mitä vihreämpi kaupunki on, sitä enemmän rahaa lapset voivat ansaita.

Lue lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista osoitteessa:

www.fi.undp.org

4. Laatukoulutus

Vastuullista kehitystä koskevan elinikäisen oppimisen ja koulutuksen toteuttaminen.

7. Vastuulliset energiamuodot

Tietoisuuden lisääminen vastuullisista, luotettavista ja nykyaikaisista energiamuodoista.

11. Vastuulliset kaupungit ja paikallisyhteisöt

Tietoisuuden lisääminen tavoista tehdä kaupungeista ja paikallisyhteisöistä vastuullisia ja osallistavia.

12. Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Tietoisuuden lisääminen vastuullisesta kuluttamisesta ja vastuullisista tuotantotavoista.

13. Ilmastoteot

Tietoisuuden lisääminen ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen edellyttämistä toimista, sen torjunnasta ja seurauksista.

14. Vedenalainen elämä

Tietoisuuden lisääminen maailman merien vastuullisesta käytöstä ja niiden tarjoamista luonnonvaroista.

15. Maanpäällinen elämä

Tietoisuuden lisääminen maaekosysteemien suojelusta ja ennallistamisesta sekä niiden käytön vastuullisuuden edistämisestä.